Portrét všestranného výtvarníka a restaurátora Tomáše Jungvirta

Tomáš Jungvirt je osobnost takřka renesančního formátu. Jeho výtvarný rejstřík je obdivuhodně široký: malíř, sochař, restaurátor, řezbář, štukatér. Ve všech svých aktivitách je schopen tvořit různými technikami v nejrůznějších žánrech. V roce 1980 emigroval do Německa, kde se díky své mnohostranné talentovanosti brzy prosadil. Kromě tvorby vlastních děl se věnuje také restaurátorství celých objektů (zámky, kostely), navrhuje rovněž vnější podobu městských staveb i celých čtvrtí. Dnes žije střídavě v jižní Francii (Provence), Německu (Karlsruhe) a Praze. Jeho práce zaznamenává v Německu i ve Francii nepřehlédnutelný příznivý ohlas.